Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2017

Av 2,3 miljarder gick drygt 1,9 miljarder till regionerna, det visar utfallet för vår bidragsgivning 2017. Största delen av pengarna fördelades inom kultursamverkansmodellen men regionerna har även fått medel inom exempelvis Skapande skola och den fria scenkonsten.

RAPPORT

Header logo