Akvarellmuseet. Foto: Kalle Sanner.

Finansiering av kultur

Behovet av att hitta och säkra tillräcklig finansiering är en ständigt närvarande fråga för de flesta aktörer inom kulturområdet. Lösningarna varierar både mellan och inom de olika kulturområdena. Den offentliga finansieringen är särskilt viktig för den ”kulturella infrastrukturen” men även i varierande grad för många kulturaktörer.

Läs mer

Skatteverket

Skatteverket hjälper gärna den som vill veta mer om sponsringens skattekonsekvenser.
Telefon: 0771-56 75 67
Skatteverket

Kulturanalys

Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att analysera kulturområdets samlade finansiering, där det även ingår att tydliggöra kulturens samhällsekonomiska värde.
Kulturanalys

Kulturbryggan

Kulturbryggans huvudsakliga uppdrag är att under perioden 2011-2012 pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella. Att privat finansiering ingår är ett kriterium för bidragsgivningen.
Kulturbryggan

Kultur och Näringsliv

Föreningen Kultur och Näringsliv verkar för samarbeten mellan näringslivet och kulturen. Den är öppen för i Sverige verksamma företag, näringslivsorganisationer och kulturverksamheter vilka önskar främja föreningens ändamål.
Kultur och Näringsliv

Filantropiskt forum

Entreprenörskapsforum har tillsammans med Stockholms handelskammare tagit initiativ till Filantropiskt forum. Syftet är att på olika sätt visa sambandet mellan kultursatsningar och ekonomisk tillväxt.
Filantropiskt forum

KONTAKT

Telefon vxl: 08-519 264 00
kulturradet@kulturradet.se

Header logo