Baltic Art Center

Internationellt utbyte och samarbete

Kulturrådet arbetar för att öka internationella och interkulturella samarbeten inom kulturlivet. Det sker genom bidragsgivning, samordning och samarbeten med olika politikområden, institutioner och organisationer. Omvärlden får på så sätt ta del av svensk kultur och boende i Sverige får tillgång till en mångfald av konst och kultur från hela världen.

KREATIVA EUROPA DESK Sverige

Kulturrådet har den svenska regeringens uppdrag att tillsammans med Svenska Filminstitutet vara nationellt kontaktkontor för Kreativa Europa (2014-2020), EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Kontaktkontorets uppgift är bland annat att informera om programmet samt att ge rådgivning till sökande. Kulturrådet har huvudansvar för delprogrammet Kultur och Svenska Filminstitutet för delprogrammet MEDIA. Aktörer inom film, tv och dataspel vänder sig därför i första hand till Filminstitutet med frågor och aktörer i alla andra kulturella och kreativa sektorer i första hand till Kulturrådet. 

Internationella nätverk och samverkan

Kulturrådet samverkar med en rad olika myndigheter, institutioner och organisationer kring internationella kulturfrågor. Kulturråden vid Sveriges ambassader är en viktig samarbetspartner. Kulturrådet är medlem i internationella nätverket IFACCA, Federation of Arts Councils and Culture Agencies och representerar Sverige i Ars Baltica.

Nordiska kultursamarbeten

Kulturrådet samverkar med andra nordiska myndigheter och organisationer för att främja kultursamarbetet inom Norden. Kulturrådet har genom Nordiska ministerrådet via litteraturnätverket NordLit ett särskilt uppdrag för översättning av svensk litteratur till andra nordiska språk, Kulturrådet ingår också i ett nätverk av nordiska myndigheter som ansvarar för stöd till folkbiblioteksutveckling.

MYNDIGHETSSAMVERKAN MED SIDA

Kulturrådet arbetar för att stärka kulturens roll i Sveriges bistånds- och utvecklingssamarbete. Hösten 2011 introducerade Kulturrådet och Sida ett stöd till samarbete mellan kulturaktörer i Sverige och partners i Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia och Sydafrika; aktörssamverkan. Inom aktörssamverkan har det funnits fyra tillfällen att söka bidrag. Den fjärde och sista utlysningen var i februari 2013. Aktörssamverkan avslutades i december 2013.

Kulturrådets slutrapport till Sida gällande aktörssamverkan

Internationell MÅLSÄTTNING

Kulturrådet ska främja ett starkt, utvecklat och varierat internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete som kännetecknas av kvalitet och ömsesidighet. Mångfalden ska öka inom det kulturutbud som presenteras, bland utövarna och bland dem som tar del av kulturutbudet. Professionella konst- och kulturutövare verksamma i Sverige ska ges ökade möjligheter att presentera sin verksamhet internationellt.

Header logo