Kulturråd i utlandet

Sverige har i dag utsända kulturråd vid Sveriges ambassader i Beijing, Berlin, Istanbul, London, Moskva, Paris, Pretoria och Washington samt vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

Kulturrådens huvudsakliga uppgift är att främja kulturutbytet med stationeringslandet och stimulera den kulturella dialogen. Kulturdepartementet är huvudman för kulturråden. Chefen för Svenska kulturhuset i Paris är samtidigt också kulturråd vid ambassaden men tillhör organisatoriskt UD/Svenska institutet.

Kulturråden är en viktig resurs för det internationella samarbetet mellan Sverige och stationeringsländerna. De initierar projekt, förmedlar kontakter och rapporterar om aktuella kultur- och kulturpolitiska frågor.

KONTAKT

Eva Rehbinder
Telefon: 08 519 264 22
eva.rehbinder@kulturradet.se

Header logo