Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Kultur och hälsa

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet. Kulturrådet har regeringens uppdrag att informera om arbeten inom kultur och hälsa.

Bild: Voces Nordicae, Leonardo Dreams. Foto: Mats Bäcker.

Musikens betydelse för barn och ungas utveckling

Konferens där det aktuella kunskapsläget om kulturens betydelse för barn och unga presenteras. Kostnadsfritt. Linköping 18 september 2016.  

Läs mer och anmälan

Konstens dolda kraft

Missa inte UR:s serie om konstens dolda kraft! Dansk serie om hur konsten påverkar oss. Filosofen John Armstrong tror att alla konstarter har en terapeutisk egenskap och besöker konstbiennalen i Venedig.

Litteratur
Scenkonst
Musik
Bildkonst

Film Stockholm och KTH i forskningssamarbete inom vårdsektorn

Nu inledes ett forskningssamarbete inom Stockholms län för att ta fram innovativa behandlingsmetoder för psykisk ohälsa – med hjälp av digitala verktyg och interaktivt berättande.

Läs mer om innovativa behandlingsformer

Unga och gamla möts kring kultur

Film, teater, sång och läxhjälp skapar meningsfulla möten mellan äldre och yngre i Göteborg. Det tycker stadsdelsnämnden Centrum som nu för in generationsmöten i den ordinarie budgeten. Tidigare har projektet finansierats med pengar från Kulturrådet.

Läs mer om generationsmöte i Göteborg

Dans på schemat i Örebro

Forskning kring ohälsa och kravlös dans har nu lett till att Örebro kommun infört dansprojektet "Bara dansa" för flickor i högstadiet och gymnasiet. Bakgrunden är Anna Dubergs avhandling som visar att dans kan förebygga och behandla psykisk ohälsa bland flickor i tonåren.

Läs och lyssna om dans och hälsa

Nytt centrum för kultur och hälsa

I framtiden ska kultur utgöra en integrerad del av landstingets hälso- och sjukvård i Stockholms län. Därför planeras nu ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Förstudien är klar som visar på inriktningen för centrumet.

Läs mer om kompetenscentrum för kultur och hälsa

Logotype: Playmäkerskonferens om framtidens äldreomsorg

Playmäkerskonferens om framtidens äldreomsorg

Kultur 365 arrangerar en heldagskonferens om forskning, teknik och kultur inom äldreomsorgen. Konferensen äger rum den 12 april i Södertälje och erbjuder en dag för både hjärtat och hjärnan.

Läs mer om konferensen

Äldres tillgång till kultur en viktig framtidsfråga

Kulturanalys publicerade nyligen en omvärldsanalys om de tendenser som påverkar ungas och äldres kulturvanor på 5–10 års sikt. Den betonar vikten av att förebygga vita fläckar på kartan där ett kulturutbud saknas, ge fler tillgång till bredband, stärka äldres tillgång till kultur, arbeta för större mångfald, samt öka mediekunnigheten för att motverka filterbubblors negativa effekter.

Läs mer om Kulturanalys rapport

Kultur på recept mot smärta

Kultur på recept för smärtpatienter var samtalsämnet när hjärnforskaren Anna Maria Weingarten, stessforskaren Töres Theorell och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink talade under ett seminarium i Visby, lett av Alexandra Charles.

Läs vad de talade om, lyssna på en filmad intervju med en av deltagarna eller läs rapporten Kultur på recept vid långvarig smärta.

Läs mer i Danderyds sjukhus nyhetsbrev

Culture and Health – a wider Horizon

Nu finns boken Kultur och hälsa ett vidgat perspektiv, även på engelska. Här ger Ola Sigurdson, föreståndare vid Centrum för kultur och hälsa och forskarkollegor vid Göteborgs universitet en tillgänglig introduktion i ämnet.

Boken på svenska

Boken på engelska

Evigt unga noviser spelade rock

Det är aldrig för sent att ta tag i sina drömmar, erfar medlemmarna i bandet Forever Young, som är mellan 68 och 81 år.  Rockbandet är en del i Södertälje kommuns projekt Kultur 365 i samarbete med kulturskolan och med stöd av Kulturrådet.

Läs mer om Forever Young

Örebro bäst för äldre

Kulturutbudet är en viktig variabel när tidningen Fokus rankar var det är bäst att bo på äldre dagar. Örebro hamnar på första plats, följd av Lund och Östersund. Före detta äldreminister Maria Larsson har just flyttat till Örebro som landshövding.

Läs mer om äldrestaden Örebro

Rikt kulturliv på äldreboendet med fotografer och kulturombud

Fotoprojektet VAR DAG är en del av Botkyrkas satsning Kultur och hälsa på äldreboende, med stöd från Kulturrådet. Under sex månader har sex äldre på Tumba vård och omsorgsboende fotograferat sin vardag tillsammans med fotograf Kristina Gellerstedt.

Läs mer om Botkyrkas kultursatning för äldre

Kultur för äldre åter på tapeten

I riksdagen debatterades nyligen kultur för äldre. Debatten ledde till en uppmaning till regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen och Kulturrådet fördelade bidragen. Syftade var att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Läs mer om Kultur för äldre

Läs mer och lyssna på debatten

Möten med litteratur

Möten med litteratur är ett läsfrämjandeprojekt för personer med demensdiagnos och deras anhöriga. Under 2015 ska fem bibliotek i Sverige utveckla verksamheter gentemot demenssjuka personer och deras anhöriga i projektet. Initiativtagarna är Svenskt demenscenter, Demensförbundet och Regionbibliotek Stockholm.

Den 28 april kommer projektet Möten med litteratur anordna en studiedag för biblioteksmedarbetare ring demenssjukdomar, bemötande och läsfrämjandemetoder.

Läs mer om studiedagen

De innerliga orden

När ordet släpptes fritt till patienter, anhöriga och personal inom Västerbottens läns landsting var det inte klagomål som kom fram. Det var innerliga ord som uppmanade oss att ta vara på livet. Projektet ord.14 har skapat dialog, delaktighet, stolthet och mening. Det finns en längtan att bli hörd. Nu visualiseras projektet med hjälp av komponist.

Läs mer om ord.14

Kultur kan bidra till bättre psykisk hälsa

Västerbottens län har bäst psykisk hälsa i Sverige. Halland och Jönköping kommer på andra och tredje plats. För andra året har Mind (Föreningen Psykisk Hälsa) tagit fram Mind-index över den psykiska hälsan. Förebyggande insatser finns i kulturen säger professor Lars Jacobsson.

Läs hela rapporten här

Bild ur foldern Efter Jobbet

Umeås näringsliv sponsrar Efter jobbet

Kultur för Seniorer – Kultur och Hälsa bjuder nu in näringslivet i Umeå att sponsra Efter jobbet.  Efter jobbet har som mål att kunna erbjuda Umeås äldre invånare ett rikt och varierat kulturutbud.

Läs mer om Efter Jobbet

Upp till dans!

I mellandagarna visade Sveriges television Upp till dans!, en kortfilm med musik och rörelse på ett äldreboende i Österbybruk. Filmen är gjord av dansaren och koreografen, tillika filmaren, Sara Lindström som skapat en dansfilm tillsammans med nio personer som bor på äldreboendet Parkvägen.

Läs rapporten och se filmen Upp till dans!

Kultur kan stärka välfärden i Norden

Norden kan utveckla den nordiska välfärdsmodellen med hjälp av kultur. Det står att läsa i den rapport som nyligen lämnades till Nordiska ministerrådet. Här finns en kartläggning av området kultur och hälsa och förslag på hur samlade nordiska krafter ska stärka området – och folkhälsan.

Läs mer om rapporten Vändpunkt – kultur och hälsa i nordisk samverkan

Halland först i landet

Halland är först i landet med en överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre. Avtalet är tecknat mellan Region Halland/Kultur i Halland och de förvaltningar i alla kommuner som ansvarar för äldreomsorg respektive kultur. Avtalet trädde i kraft 1 januari 2015.

Läs mer om den halländska modellen

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Header logo