Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Kultur och hälsa

Arbetet med kultur och hälsa bygger på övertygelsen att konst och kultur kan bidra till att förändra individer och samhällen. Med helhetssyn på människan spelar kulturen en viktig roll för ett ökat välbefinnande, som hjärngympa och drivkraft för kreativitet. Kulturrådet har regeringens uppdrag att informera om arbeten inom kultur och hälsa.

Bild: Voces Nordicae, Leonardo Dreams. Foto: Mats Bäcker.

Kultur og sundhedsfremme

Danmarks første konference om kultur og sundhedsfremme med både nationale og internationale forskningsoplæg og workshops holdes den 21. september 2017 på Nationalmuseet. Her præsenteres du for forskning og praksis om, hvordan målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere.

21 september 2017.
Læs mere her.

Dansa för livet

Skånes dansteater ska även detta år anordna festivalen Dansa för livet. Det ska handla om dans, hälsa och livskvalité. Årets festival är en minifestival med ett seminarium, föreställning och workshops.

19 oktober 2017.
Läs mer här.

Det biblioterapeutiska arbetssättet

Intresset för det biblioterapeutiska arbetssättet växer i Sverige. Hur kan man med hjälp av litteratur, poesi, skrivande och samtal främja hälsa och välbefinnande? På liknade sätt som terapier kopplade till andra konstnärliga områden, exempelvis musik, bild och dans, är biblioterapi en expressivt uttryckande terapiform.

Nu ges det möjlighet att studera biblioterapi på Ersta Sköndal Högskola, Stockholm. Läs mer om utbildningen

Nordiskt-ryskt samarbete om kultur och hälsa

Under två år har de nordiska länderna och Ryssland haft ett utvecklingssamarbete inom hälso- och sjukvård. Samarbetsprogrammet Culture for Health avslutades nyligen med en konferens i Sankt Petersburg.
Läs mer

Sveriges första sjukhuskompositör

Stefan Klaverdal ska som "artist in recident" skapa ljud och musik för patienter på Ängelholms sjukhus. Satsningen sker med stöd av Region Skåne/Kultur Skåne och Medicon Village.

Läs mer i tidningen Vi nr 2-2017.

Ny slutstudie från Kalmar län

När Kalmar län förstod att att få visste hur kulturyttringar främjar hälsan, startade ett projekt med stöd av Kulturrådet för att skapa en arbetsmodell. De ville  öka samverkan mellan kulturorganisationer, folkhögskolor, kommunal äldreomsorg samt hälso- och sjukvården. Syftet var att skapa struktur och nätverk för att kunna arbeta långsiktigt med kultur och hälsa. Här är deras rapport Hälsa & kultur.
Läs rapporten

Generationer i kulturmöten i Göteborg

I slutet av november 2016 hölls en konferens i Göteborg, tillika slutredovisning av Kulturmöten utan gränser, ett forsknings- och verksamhetsarbete med allåldersperspektiv, som pågått i tre år med finansiellt stöd av bland andra Kulturrådet (Kultur för äldre-medel).

Läs mer om konferensen

Kultur och hälsa i praktiken

Nu har uppföljaren till boken Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv kommit: Kultur och hälsa i praktiken. Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet ger en beskrivning av praktiska verksamheter utifrån aktuell forskning. Den inspirerande boken innehåller fördjupad kunskap för praktiker, forskare, beslutsfattare, kulturutövare, journalister och hälso- och sjukvårdspersonal.

Läs mer

Vad påverkar vår psykiska hälsa?

Folkhälsomyndigheten har fått  i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över faktorer som påverkar jämlik psykisk hälsa.

– Risken att drabbas av psykisk ohälsa är dubbelt så stor för barn i socioekonomiskt utsatta grupper än för barn i andra grupper, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Läs mer om uppdraget

Världens första diktomat

Diktomaten är en digital station med haikudikter skrivna och inlästa av äldre personer i Kristianstads kommun och tonsatta av kompositören Stefan Pöntinen. Den är ett resultat av ett kultur och hälsa-projekt som visar hur äldre kan hitta nya intressen och förmågor som de knappt trodde sig ha!

Lyssna på diktomaten Väck mig mjukt
Läs mer om projektet och initiativtagare Tom Sebastian, sjukhuspoet

Nya belägg för bibioterapins kraft

Läsning är positivt för det psykiska välbefinnandet. Det visar en ny studie vid Göteborgs universitet, där litteraturcirklar för personer med psykisk ohälsa studerats.

Läs mer om studien

Må bra med kultur

Ny rapport om Må bra med kultur, som är en del av det ordinarie arbetet inom hälso-och sjukvården i Region Östergötland. Må bra med kultur-aktiviteterna sker i samverkan med lokala kulturaktörer såsom kulturinstitutioner, studieförbund och fria aktörer. Aktiviteterna finns inom områdena dans, hantverk, litteratur, skapande, sång, natur och trädgård.

Läs mer om Må bra med kultur

Konstens dolda kraft

Missa inte UR:s serie om konstens dolda kraft! Dansk serie om hur konsten påverkar oss. Filosofen John Armstrong tror att alla konstarter har en terapeutisk egenskap och besöker konstbiennalen i Venedig.

Litteratur
Scenkonst
Musik
Bildkonst

Film Stockholm och KTH i forskningssamarbete inom vårdsektorn

Nu inledes ett forskningssamarbete inom Stockholms län för att ta fram innovativa behandlingsmetoder för psykisk ohälsa – med hjälp av digitala verktyg och interaktivt berättande.

Läs mer om innovativa behandlingsformer

Unga och gamla möts kring kultur

Film, teater, sång och läxhjälp skapar meningsfulla möten mellan äldre och yngre i Göteborg. Det tycker stadsdelsnämnden Centrum som nu för in generationsmöten i den ordinarie budgeten. Tidigare har projektet finansierats med pengar från Kulturrådet.

Läs mer om generationsmöte i Göteborg

Dans på schemat i Örebro

Forskning kring ohälsa och kravlös dans har nu lett till att Örebro kommun infört dansprojektet "Bara dansa" för flickor i högstadiet och gymnasiet. Bakgrunden är Anna Dubergs avhandling som visar att dans kan förebygga och behandla psykisk ohälsa bland flickor i tonåren.

Läs och lyssna om dans och hälsa

Nytt centrum för kultur och hälsa

I framtiden ska kultur utgöra en integrerad del av landstingets hälso- och sjukvård i Stockholms län. Därför planeras nu ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Förstudien är klar som visar på inriktningen för centrumet.

Läs mer om kompetenscentrum för kultur och hälsa

Äldres tillgång till kultur en viktig framtidsfråga

Kulturanalys publicerade nyligen en omvärldsanalys om de tendenser som påverkar ungas och äldres kulturvanor på 5–10 års sikt. Den betonar vikten av att förebygga vita fläckar på kartan där ett kulturutbud saknas, ge fler tillgång till bredband, stärka äldres tillgång till kultur, arbeta för större mångfald, samt öka mediekunnigheten för att motverka filterbubblors negativa effekter.

Läs mer om Kulturanalys rapport

Kultur på recept mot smärta

Kultur på recept för smärtpatienter var samtalsämnet när hjärnforskaren Anna Maria Weingarten, stessforskaren Töres Theorell och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink talade under ett seminarium i Visby, lett av Alexandra Charles.

Läs vad de talade om, lyssna på en filmad intervju med en av deltagarna eller läs rapporten Kultur på recept vid långvarig smärta.

Läs mer i Danderyds sjukhus nyhetsbrev

KONTAKT

Tua Stenström
Telefon: 08-519 264 51
tua.stenstrom@kulturradet.se

Header logo