Kulturskolan - Kulturradet
Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Kulturskolecentrum – ett stöd för landets kulturskolor!

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor –  det är uppdraget för nya Kulturskolecentrum på Kulturrådet. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet.

Sveriges kulturskolor är viktiga. Inte bara för barn och ungas personliga upplevelser av kultur utan också ur ett större samhällsperspektiv. Med kulturskolan läggs en viktig grund för skapande, delaktighet och återväxt av konstnärer och kulturutövare. Landets kulturskolor skiljer sig mycket mellan varandra och de har olika utmaningar. Det har länge funnits en efterfrågan på nationella stödinsatser och 2018 fick Kulturrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt resurscentrum för kulturskolorna.

Kulturskolecentrum stödjer kulturskolorna och deras huvudmän i att utveckla sin verksamhet genom en rad olika insatser. Centret arbetar bland annat med att samla in och följa upp statistik, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, följa och sprida forskning, erbjuda stöd till verksamhetsutveckling och samverkan och ge ekonomiskt bidrag till kulturskolor som vill utveckla sin verksamhet. Kulturskolecentrum har också i uppdrag att lyfta och sprida goda resultat och lärande exempel.

Samverkan är centralt i arbetet, både för Kulturskolecentrum men också för att bidra till samverkan mellan olika parter med intresse och kunskap inom de frågor som rör kulturskolan.

Här hittar du mer information om uppdraget

Mer kultur till barn och unga - så ska det nya Kulturskolecentret se ut

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor – så kan uppdraget för det nyinrättade Kulturskolecentret sammanfattas. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet och nu är det klart hur centret kommer att se ut.

Läs mer om Kulturskolecentret

"Miljonregn ger effekt i Kulturskolan"

Kultur ska nå alla barn och unga, oavsett var de bor eller vad föräldrarna har för inkomst. Kulturrådet delar årligen ut 100 miljoner kronor till musik- och kulturskolor och det har gett effekt. Lärarförbundets tidskrift för lärare i slöjd, musik, bild, dans, teater, drama och media har skrivit mer om satsningen.

Läs mer i tidningen Uttryck

Kulturskolan i Luleå, foto: Maria Hedberg

Ny bidragsomgång

Sedan 2016 fördelar Kulturrådet årligen cirka 100 miljoner kronor i utvecklingsbidrag till de kommunala musik- och kulturskolorna. Bidraget kan sökas 5 april – 3 maj 2018 via Kulturrådets onlinetjänst.

Bidraget syftar till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Ett fokus är att nå nya målgrupper. I ansökan ska de sökande göra en analys av vilka barn och ungdomar som man vill nå men som verksamheten inte når i dagsläget, samt ange på vilket sätt dessa grupper ska kunna nås.

Läs mer om bidraget här.

Frågor och svar

För att underlätta i ansökningsprocessen har vi samlat de vanligaste frågorna som vi fått kring bidraget till musik- och kulturskolor.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar kring bidraget.

KONTAKT

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

Malin Palm

Handläggare
Telefon: 08 519 264 19

malin.palm@kulturradet.se


Mårten Lempert
Handläggare

Telefon: 08 519 264 14
marten.lempert@kulturradet.se

 

Linda Söderberg

Kommunikatör
08-519 264 26

linda.soderberg@kulturradet.se

 

 

RAPPORT OM KULTURSKOLECENTRUM

Header logo