Forskning inom musik- och kulturskolor

Här har vi samlat information om forskning inom musik- och kulturskolor. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt med ny information.

Forskningsöversikt

  • Simon Lindgren, professor i sociologi vid Umeå Universitet, fick 2014 på uppdrag av dåvarande Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (nuvarande Kulturskolerådet) i uppdrag att göra en forskningsöversikt kring offentligt finansierade musik- eller kulturskolor. Översikten berör inte forskning kring musik- och konstundervisning eller estetiska läroprocesser mer generellt. 

    Här kan du läsa Simon Lindgrens forskningsöversikt Forskning om kulturskolan.

Musikpedagogik

Musik- och kulturskollärarens roll i ett föränderligt samhälle

Pågående forskning

Header logo