Information om kulturskolebidraget

Vi får just nu många frågor om kulturskolebidraget, med anledning av den budget som röstades igenom i riksdagen 12 december.

Bidraget har delats ut sedan 2016 och har gått till utveckling utifrån kommunernas egna behov. Kommunerna har kunnat söka bidraget för att sänka sina elevavgifter, göra den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att delta i verksamheten. Majoriteten av bidraget har gått till kvalitetshöjande insatser, få kommuner har sökt bidrag för att sänka elevavgifterna. Endast 1 procent av bidraget har gått till att enbart sänka avgifter.

Att prova nya metoder, arbeta med riktade insatser eller att nå nya målgrupper är exempel på vad bidraget har använts till. Många nya barn och unga har hittat till kulturskolan tack vare bidraget. Kulturrådets Kulturskolecentrum arbetar vidare med sitt stödjande uppdrag genom forskning, samverkan, statistik och kompetensförsörjning.

Kulturrådet följer frågan

Vi på Kulturrådet följer diskussionerna och avvaktar vårt regleringsbrev från regeringen som kommer i slutet av december, då kommer vi att publicera mer information på vår webb.

KONTAKT

Jenny Löfström Ellverson

Verksamhetsansvarig

Telefon: 08 519 264 29
jenny.lofstrom@kulturradet.se

 

Malin Palm

Handläggare
Telefon: 08 519 264 19

malin.palm@kulturradet.se

 

Helene Oljons

Pressansvarig

Telefon: 08 519 264 25 /  Mobil: 076 540 10 25    
helene.oljons@kulturradet.se 

Header logo