Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Kulturrådet på APAP - intervju med Carl Mossfeldt

Den stora scenkonstmässan APAP|NYC äger i år rum 6-10 januari. Kulturrådet deltar i två programpunkter: "The arts and communities in crisis" och "Arts happen in creative places: Global approaches in cultural policy and community initiatives". Det sistnämnda är ett seminarium som modereras av Carl Mossfeldt, som du här kan läsa en intervju med.

Läs intervjun

Krönika: "Vad är det för mångfald ni snackar om?"

Lisa Marainen, psykologstudent, skriver om smärta, den urbana normen och varför det inte finns ett enkelt svar på frågan om vad en same är. Marainen är den första oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturutövare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor. Marainen är en av pristagarna i den samiska skribent- och författarföreningen Bágos skrivartävling Giellamiella 2016.

Läs krönikan

Rapport om digitaliseringen av kulturlivet

Möjligheterna att använda digitala tjänster för att sprida kultur är en fråga som allt fler kulturaktörer uppmärksammar, samtidigt som det sker en strukturomvandling av såväl medier som distribution, produktion och konsumtion av olika kulturformer. För att närmare belysa frågan om digital distribution av det kulturella utbudet har Kulturrådet beställt en rapport, som nu är färdig och kan läsas via länken nedan.

Ökad digitalisering av offentligt finansierad kultur i Sverige - en förstudie

Rapid Eye/Subcase 2016. Fotograf: Ben Hopper.

Kulturrådet kartlägger samtida cirkus

Ett av Kulturrådets uppdrag under 2017 blir att kartlägga den professionella samtida cirkusen i Sverige. Ett annat att utveckla Bokstart. Regeringen ger också Kulturrådet i uppdrag att fortsätta med bland annat utvecklingen av fristäder för förföljda konstnärer samt med Kreativa platser, satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, vilket är en del av regeringens satsning Äga rum. Detta framgår av regeringens regleringsbrev till Kulturrådet.

Läs mer om regleringsbrevet och ladda ned hela dokumentet

Foto: Anna von Brömssen.

Bokstart i hela landet

Kulturrådet har av regeringen fått i uppdrag att utvidga Bokstart samt koppla satsningen till förskolan. Satsningen syftar till att stimulera små barns språkutveckling. Regeringen tillför 10 miljoner kronor från statligt håll. 

Läs mer om Bokstart

Bli projektledare för nytt nordiskt projekt om integration och inkludering

Kulturrådet i Norge har fått i uppdrag att leda projektet ”Kulturens og frivillighetens rolle i integrering og inkludering”. Projektet är ett samarbete mellan de nordiska länderna och pågår 2017–2019 som en av huvudsatsningarna inom Norges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Sista ansökningsdag är den 8 januari 2017.

Läs mer om tjänsten

Ny rapport om kultursamverkansmodellen från Kulturrådet

Idag, den 21 december, publicerar Kulturrådet en kvantitativ rapport om kultursamverkansmodellen, det vill säga de statliga bidrag som fördelas med grund i en regional kulturplan. Nytt för i år är att rapporten fokuserar på ekonomi och personal.

Läs mer och ladda ned rapporten som pdf

Kulturrådet får ny styrelse

Regeringen har tillsatt nya ledamöter i Kulturrådets styrelse: Kjell Englund (vd för Norrlandsoperan), Aris Fioretos (författare och professor) samt Ann-Sofie Köping Olsson (högskolelektor och forskare). Ulrika Stuart Hamilton är fortsatt ordförande i styrelsen. Ytterligare en ledamot utses under 2017.

Se hur styrelsen ser ut från och med 1 januari 2017

30 kulturtidskrifter får höjt stöd

Sex kulturtidskrifter får stöd för första gången av Kulturrådet och 30 tidskrifter får höjt stöd för 2017. Det är några av nyheterna när årets fördelning av produktionsstöd till kulturtidskrifterna är beslutad. Sammanlagt delar 91 kulturtidskrifter på drygt 20,5 miljoner konor. Det är en ökning jämfört med 2016 då 94 tidskrifter delade på 20,1 miljoner.

Läs mer och se lista på kulturtidskrifterna

Kraftsamling mot antiziganism

Nyligen lämnade Kulturrådet sitt remissvar till Kulturdepartementet. Kulturrådet ställer sig positiv till betänkandet Kraftsamling mot antiziganism. Bland förslagen som den tillsatta kommissionen lägger märks spridandet av utbildningsmaterial, minnesdagar och ökat stöd till det romska civilsamhället.

Läs mer och se remissvaret

Se filmerna från Konsten att beröra

Här kan du se filmerna från konferensen Konsten att beröra – om kulturens möjlighet att väcka frågor och bredda perspektiv. Konferensen arrangerades av Kulturrådet och Riksutställningar den 7 december 2016 på Musikaliska i Stockholm.

Här kan du se filmklippen

Barn som dansar. Foto: Scanpix

Förskolebarn i glesbygd får se professionella föreställningar

20 kommuner i sex regioner får ta del av scenkonst för barn i åldern 3–5 år nästa år. Kulturrådet fördelar 12 miljoner kronor för medel till Skapande förskola för att barn i glesbygd ska få se teater-, dans-, musik- och cirkusföreställningar. Satsningen beräknas nå 5 600 barn.

Läs mer om fördelningen

Kerstin Brunnberg

Kerstin Brunnberg sammanfattar tryckfrihetsåret 2016

2016 är snart över. Arbetet med sammanfattningar och tillbakablickar kommer snart att finnas överallt precis som de försök till förutsägelser till vad som ska hända 2017.

Kulturrådet har låtit ett antal skribenter med egna erfarenheter av och kunskaper om tryck- och yttrandefrihet att beskriva och analysera vår tid.

Krönikorna skapar ett viktigt tidsdokument tack vare sina olika perspektiv. De borde samlas i en tidskapsel och läsas igen om fem eller tio eller hundra år. För då vet man hur det gick. I all enkelhet vem vann?

Läs hela krönikan

Fristadskonstnär till Helsingborg

Abduljabbar Alsuhili blir Helsingborgs första fristadskonstnär. Under två års tid kommer den jemitiske komikern, skådespelaren och aktivisten få boende och stipendium från Helsingborgs stad. Alsuhili var aktivist under den arabiska våren 2011, men sedan 2015 har han levt i exil i Jordanien efter att hans grupp Rwabiit stämplats som terrorister av Huthimilisen som styr Jemen.

Läs mer om Helsingborgs fristadskonstnär Abduljabbar Alsuhili

Kista Bibliotek

Tio miljoner till biblioteksverksamhet för nyanlända

Kulturrådet fördelar nu närmare tio miljoner kronor till biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande. Tanken är att stärka bibliotekens roll som demokratiska arenor där människor med olika bakgrund kan mötas, ta del av kunskap, litteratur och kultur.

Läs mer om fördelningen

Foto: Komplexity Media.

27 kreativa platser får stöd av Kulturrådet

Ortens verklighet, Livet bitch, Ålidhem Äger, Hiphopteaterkollektivet och Skäggetorpspuls är projekt som får stöd genom Kulturrådets nya satsning. Sammanlagt får 27 projekt över hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Läs mer om fördelningen

KULTURRÅDET I MEDIA

Alice Bah Kuhnke besöker Svenska kyrkan och Äga rum-projekt i Norrköping
16/01-17, 13:53
Tisdagen den 17 januari besöker kultur- och demokratiministern Norrköping för att delta i Svenska kyrkans personaldagar och göra ett besök på Äga rum-projektet Portalen. Ministern är tillgänglig för intervjuer under dagen.
Källa: Kulturdepartementet - Regeringen.se
Lilla Gumman och Storebror – En kabaré om makt och maktlöshet av Andrea Tarrodi och Per Egland – på Fylkingen
16/01-17, 10:29
Lilla Gumman och Storebror – En kabaré om makt och maktlöshet är en teaterkonsert med nyskriven musik av tonsättarna Andrea Tarrodi och Per Egland. Med humor och samhällssatir belyser föreställningen makt och patriarkala strukturer.
Källa: Kulturmagazinet Kulturbloggen
Ambassaden söker en lokalanställd kulturhandläggare/assistent på deltid
16/01-17, 07:22
Sveriges ambassad i Peking söker en lokalanställd handläggare/assistent för kultursektionen. Tjänsten är en visstidsanställning t.o.m. 31 augusti 2017 med ev. möjlighet till förlängning. Tillträde snarast.
Källa: Swedena Broad
Nu är det klart – kulturföretag tar över Falsterbo stationshus
15/01-17, 10:00
Kristianstadsbladet – 21 sep 13 kl. 12:48 Kulturförvaltning bjuds på dödsdans Nu höjs ytterligare röster mot de nya bidragsreglerna inom kulturen i Stockholm.
Källa: Kathing
Header logo