Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Regional kultur och fri scenkonst i Kulturrådets budgetunderlag

Kulturrådets styrelse lämnade den 1 mars årets budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget beskriver Kulturrådets analys av ekonomiska behov för delar av kulturlivet de närmaste tre åren. Behov som styrelsen lyfter fram är bland annat ökat stöd till regional kultur och fri scenkonst liksom bättre villkor för konstnärligt skapande.

Läs mer om budgetunderlaget 2016-2018

Kulturrådets årsredovisning 2014

Kulturrådets årsredovisning 2014

Kulturrådets årsredovisning för år 2014 har överlämnats till regeringen.  Årsredovisningen speglar myndighetens arbete med att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet. Utgångspunkten för Kulturrådets arbete är de nationella kulturpolitiska målen.

 

Läs mer och ladda ner Kulturrådets årsredovisning

Kulturrådets svar om bidrag till RANK

Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik, RANK, har ansökt om 2,5 miljoner i verksamhetsbidrag för 2015 från Kulturrådet. Organisationen har tidigare under tre års tid 2012–2014 beviljats ett projektbidrag från Musikverket som nu har avslutats. Mot den bakgrunden ansökte RANK om en höjning av verksamhetsbidraget hos Kulturrådet för fortsatt statlig finansering av projektet. RANK fick för 2015 ett ökat verksamhetsbidrag vilket nu uppgår till 700 tkr.

Sound of Stockholm har skrivit ett öppet brev till Kulturrådet om myndighetens beslut om statsbidrag till Riksförbundet arrangörer av nutida konstmusik (RANK).

Läs Kulturrådets svar här

Göteborg poesifestival. Foto: Nora Bencivenni.

Nytt stöd till läs- och litteraturfrämjande

Stöd till läsfrämjande insatser och till litterära evenemang i Sverige fördelades tidigare inom två skilda bidragsformer. Dessa har från och med 2015 bildat en gemensam bidragsform. Stöd fördelas dels till att främja och stödja läsfrämjande verksamhet och dels till poesi- och berättarfestivaler och andra evenemang.

Läs mer om den nya stödet till läs- och litteraturfrämjande

Rekordmånga söker Skapande skola-bidrag

Aldrig har så många av landets skolor sökt bidrag för att kunna erbjuda eleverna professionell konst och kultur i undervisningen. Kulturrådet har i år fått in över 400 ansökningar om Skapande skola-bidrag från landets skolhuvudmän.

Läs mer om Skapande skola-bidraget

Konst och pengar ur ett mikro- och makroperspektiv

Kulturrådets absoluta huvuduppgift är att fördela medel utifrån de uppdrag myndigheten får från regeringen. Två ämnesområden har under senaste månaden fått mer uppmärksamhet än andra:

  • Den enskilde bild- och formkonstnärens villkor som påverkas av MU-avtalet (medverkans- och utställningsersättning).
  • Den regionala tilldelningen av kulturmedel till Sveriges landsting och regioner som bygger mycket av infrastrukturen för kultur i landet.

Läs hela krönikan

Skriften Swedish Comics

Seriefestivalen i Angoulême

Svenska serier uppmärksammades nyligen på den franska seriefestivalen i Angoulême. Scenprogrammet bjöd på livetecknande till musik, rundabordssamtal om svenska serier och ett teckningsbattle mellan nordiska tecknare.

Läs mer om seriefestivalen

Cirkus Cirkörs föreställning ”Underart - hyllning till en kraschlandning”. Foto: Mattias Edwall.

Stort intresse för svensk
scenkonst i USA

För tredje året i rad samordnade Kulturrådet den svenska medverkan under APAP (Association of Performing Arts Presenters), väldens största scenkonstmässa, som årligen hålls i New York i januari. Kristina Rennerstedt, Sveriges kulturråd i Washington, vittnar om fullsatta föreställningar och seminarier och ser ett stort intresse för svensk scenkonst i USA.

Läs mer om den svenska satsningen under APAP

Moderna Museet. Foto: Åsa Lundén.

Höjd ersättning för konstnärer och utställare

Från den 1 januari 2015 gäller nya tariffer i MU-avtalet. Avtalet är bindande för statliga myndigheter och institutioner och bör vara vägledande för institutioner med offentlig finansiering.

Läs mer om MU-avtalet

ONLINETJÄNSTEN STÄNGD
DEN 9 MARS

Måndag den 9 mars uppgraderar vi onlinetjänsten för bidragsansökning och redovisning. Onlinetjänsten är stängd hela dagen.

KULTURRÅDET I MEDIA

Pekböcker till nya föräldrar i Landskrona
02/03-15, 16:23
LANDSKRONA. Förebilden är det danska projektet ”Bogstart”.
Källa: Lokaltidningen Landskrona & Svalöv
Glass factory verkar för mångfald
02/03-15, 13:05
Glass factorys chef Maja Heuer ska tala för muséets mångfaldstanke på Statens kulturråd.
Källa: Barometern Oskarshamns-Tidningen
Ubmjen Biejvieh invigd för sextonde gången
02/03-15, 07:54
Igår invigdes Ubmejen Biejvieh, samiska veckan i Umeå på Västerbottens Museum.
Källa: Sameradion & SVT Sápmi
Kerstin Forslund släpper en ny skiva
02/03-15, 05:42
Kerstin Forslund är tillbaka med ett nytt album. Denna gång med en väldigt specifik målgrupp i åtanke: barn.
Källa: Dalarnas Tidningar
Header logo