Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Kulturrådet är engagerat i Agenda 2030 - de globala målen för hållbar utveckling

Kulturrådets generaldirektör har skrivit på en avsiktsförklaring tillsammans med drygt 50 andra myndighetschefer om att samverka för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Vi hoppas att vi kan återkomma löpande fram till 2030 om de insatser som görs för att driva utvecklingen framåt.

Läs mer om Kulturrådets relation till Agenda 2030

Karavan.

84 miljoner till fri scenkonst inom dans, teater, opera, cirkus och performance

Den fria scenkonsten är mångfacetterad, konstnärligt vital och befinner sig i ett expansivt skede. Kulturrådet har beslutat att fördela 49,2 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus och performance samt 34,7 miljoner kronor i bidrag till fria aktörer inom dansområdet. I båda fallen rör det sig om verksamhetsbidrag, alltså bidrag till aktörernas kontinuerliga verksamhet, inte till specifika projekt.

Läs mer och se listorna över fördelningen

Dungen.

1,3 miljoner kronor i turnéstöd till musikgrupper

Folkmusikduon Ellika Solo Rafael spelar runt om i Kanada, Romeo & Julia kören ska göra flera gästspel i Kina, och indieartisten Shitkid ska ut på europaturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 30 aktörer på cirka 1,3 miljoner kronor.

Läs mer och se lista över fördelningen

Anne Thulin, Double Dribble, 2010. Foto: Anders Norrsell.

Kulturrådets yttrande om kultursamverkansmodellens utvecklingsmöjligheter

Kulturrådet instämmer i stort i förslagen i promemorian "Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen". Läs mer om några kompletterande synpunkter och kommentarer i vårt remissvar.

Läsambassadörens sommarlovsläsbrev 2017

Läsambassadören Anne-Marie Körling skriver en personlig sommarhälsning till alla föräldrar och barn med tips om hur den lustfyllda läsningen kan föra oss närmare varandra, berika våra intellekt och resa ut på äventyr utanför tid och rum.

Läs sommarlovsläsbrevet

Cherrie. Foto: Elisabeth Ohlsson Wallin

Fyra miljoner kronor till svenska musikutgivningar

R’n’b-artisten Cherrie, lutenisten Anders Ericson och singer-songwritern Skator är exempel på artister vars produktioner nu beviljas stöd. Kulturrådet fördelar vid årets första ansökningsomgång cirka fyra miljoner kronor i bidrag till 70 utgåvor på 54 musikbolag. Totalt inkom 318 ansökningar.

Läs mer och se lista över fördelningen

Kulturrådet på Scenkonstbiennalen: samtida scenkonst – en spaning

Scenkonsten är i dag mångfacetterad. Gränserna suddas ut och blir allt mer porösa. Under programpunkten Scen Konst Praktik på Scenkonstbiennalen i Norrköping bjöd Kulturrådet in koreografen Zoë Poluch, regissören Anna Pettersson och filosofen Josefine Wikström som fick ta tempen på vad som händer inom scenkonsten idag. (Om scenkonst ens är ett relevant begrepp?). Samtalet reflekterar kring vart den samtida scenkonsten är på väg och om det performativa begreppet.

Läs ett referat av panelsamtalet

Att överbrygga läsklyftor – En metoddag om läsfrämjande för vuxna

Välkommen till en fullmatad dag om vuxnas läsande i Kulturrådets regi. Lär av kunniga forskare och låna goda metodexempel. Dagen bjuder också på kulturinslag och mingelmöjligheter.

Läs mer om metoddagen

Luleå får sin första fristadskonstnär

Kulturrådet har beslutat att fördela 200 000 kr i projektbidrag till fristadskonstnärer. En av bidragsmottagarna denna omgång är Luleå som får sin första fristadskonstnär, journalisten Tesfagiorgis Habte Kelati. Han närvarar vid ICORN:s nätverksmöte som äger rum i Lillehammer i Norge 31 maj-2 juni. Även Kulturrådet är på plats.

Läs mer om bidragsfördelningen

Familjesatsningar och författarträffar får stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar drygt 8,3 miljoner i stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser i Sverige. Det är bland annat satsningar på uppsökande verksamhet och läsfrämjande insatser som involverar hela familjen som prioriterats den här ansökningsomgången.

Läs mer och se lista över fördelningen

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek

Kulturrådet fördelar cirka 23,7 miljoner kronor i inköpsstöd till folk- och skolbibliotek i 236 kommuner. I likhet med föregående år bedömer Kulturrådet att det finns ett ökat behov av inköp av litteratur på andra språk än svenska och som särskilt riktar sig till nyanlända och asylsökande barn- och ungdomar i Sverige.

Läs mer och se lista över fördelningen

97 MILJONER TILL MUSIK- OCH KULTURSKOLORNA

Musik- och kulturskolor i 200 kommuner får dela på 97 miljoner kronor. Pengarna ska användas för att få nya elevgrupper att delta. 

Läs mer om bidragsfördelningen och se lista på hur bidraget fördelats

Krönika: "Varför kräver du svar av mig?"

Shelly Ravid, musiker, skriver om att vara israel och judinna, om frågor som förföljer en genom livet och om att bli politiserad vare sig man vill eller inte. Ravid är den sjätte oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturutövare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor.

Läs krönikan

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS

Kulturrådet samordnar den svenska närvaron på PAMS (Performing Arts Market in Seoul), 14–19 oktober 2017, i samverkan med de övriga nordiska länderna.

Läs mer om Kulturrådet på PAMS 2017

Vad är grejen med cirkus?

Kulturrådet har regeringens uppdrag att kartlägga den professionella samtida cirkusen. Under programpunkten Uppdrag Cirkus, en av Kulturrådets två seminarieprogram under Scenkonstbiennalen 2017 i Norrköping, lyftes flera intressanta aspekter fram i ett panelsamtal med inbjudna gäster. Bland annat efterlystes kraftfulla plattformar, starkare nätverk mellan både professionella och folkrörelse samt kunskapshöjande insatser för politiker och beslutsfattare.

Läs mer om seminariet

Alice Bah Kuhnke på uppstartsträffen för Kreativa platser tidigare i år.

Alice Bah Kuhnke och Ibrahim Baylan besökte två Kreativa platser-projekt

Som en del av regeringens reformprogram Äga rum, som ska stärka utsatta områden och motverka segregation, besökte kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan verksamheter i Botkyrka den 15 maj. Bland annat besökte ministrarna två projekt som har beviljats bidraget Kreativa platser, Kulturrådets satsning inom Äga rum.

Läs mer om besöket och projekten

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Nya mål för funktionshinderspolitiken

Regeringen har presenterat ett nytt mål och en ny inriktning som ska styra funktionshinderspolitiken. Propositionen lämnas nu vidare till riksdagen för beslut i höst. Den innehåller inga lagförslag utan utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att alla människor ska ha jämlika levnadsvillkor och kunna vara delaktiga i samhället och kunna få hjälpmedel och stödinsatser.

Läs mer om den nya funktionshinderspolitiken

DRIFTSAVBROTT

Onsdag 28 juni kommer Onlinetjänsten hållas stängd mellan kl 8:00 och 16:00 på grund av systemarbeten. Vi beklagar avbrottet.

KULTURRÅDET I MEDIA

Statliga medel till Kulturskoleprojekt i Åmål
26/06-17, 07:58
Hösten 2016 fick Musikskolan 500 000 kr för sitt arbete med att erbjuda fler barn och unga möjlighet till att helt gratis få tillgång till...
Källa: Åmåls Kommun
Kulturrådet är engagerat i Agenda 2030 - globala målen för hållbar utveckling
22/06-17, 16:50
Kulturrådets generaldirektör har skrivit på en avsiktsförklaring tillsammans med drygt 50 andra myndighetschefer om att samverka för att...
Källa: KULTURRADET
​Pressinbjudan: Almedalen: Digitalisering av konst och kultur – möjligheter och utmaningar för kulturpolitiken
21/06-17, 11:15
Sveriges största kulturmyndigheter bjuder in till samtal om hur digitaliseringen påverkar konsten och kulturen. Om upphovsrätt, den...
Källa: Mynewsdesk
Hylte kommun först ut i Halland med att delta i Språkstart
21/06-17, 10:47
Region Halland ser med stor glädje att Hylte kommun på kommunfullmäktige den 20 juni fattade beslutet om att delta i Språkstart Halland....
Källa: Region Halland
Header logo