Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.
Anne-Marie Körling och Sven-Eric Liedman. Foto: Micha Arlt.

”Bildning är att vidga sig”

Podd: På temat läsning och bildning samtalar läsambassadören Anne-Marie Körling och författaren och professorn Sven-Eric Liedman i podden Läs för livet.
– Bildning är att läsa sådant som inte bara är hemtamt, säger Sven-Eric Liedman.
Avsnittet finns även på Itunes. 

Böckerna som nämns i programmet

Lyssna på Läs för livet

Läsambassadören Anne-Marie Körling. Foto: Stefan Tell.

"Inte mer skam"

Blogg: "Det krävs insatser. Omedelbara. Inte mer av skam för den enskilda utan mer av omvärldens generositet att ge utbildning i och äventyr ur. Inte mekaniskt utan levande". Det skriver läsambassadören Anne-Marie Körling på sin blogg efter många möten med unga som inte läser.

Följ Läsambassadörens blogg

Nordic Pavilion.

Nordic Pavilion på
barnboksmässan i Shanghai

Den 13-15 november deltog Kulturrådet på China Shanghai International Children’s Book Fair, som anordnades för tredje året i rad. Tillsammans med våra nordiska kollegor FILI (Finnish Literature Exchange), NORLA (Norwegian Literature Abroad) och Danska Kulturstyrelsen hade Kulturrådet en stor gemensam monter – Nordic Pavilion.

Läs mer om Nordic Pavilion

MDT i Kreativa Europa

MDT deltar tillsammans med 13 parter i det europeiska samarbetsprojektet Departures & Arrivals. EU-programmet Kreativa Europa stöder projektet under fyra år, och nu har arbetet kommit halvvägs.
– Det handlar om att skapa en brygga för oetablerade konstnärer att bli etablerade i en europeisk kontext, säger Danjel Andersson, konstnärlig ledare och chef för MDT.

Queer kultur

– HBTQ-perspektivet måste vara mer än pålägget på mackan, säger journalisten och författaren Inti Chavez Perez.
– Att se sig själv representerad räddar liv, säger skådespelaren Saga Becker.
Den 19–20 november arrangerade Kulturrådet och Riksutställningar konferensen Queer kultur om hbtq-frågor inom kulturområdet. Här kan du ta del av konferensen i efterhand.

Se inspelningen och läs referat

Bild från Skapande skola-verksamhet

Skapande skola nådde
694 000 elever

När redovisningarna av Skapande skola-bidraget för 2014/2015 har kommit in och sammanställts, kan man konstatera att trenden fortsätter: Allt fler elever nås av kulturinsatser i skolan genom Skapande skola.

Läs hela sammanställningen

Logotype: APAP 2016.

Dags för anmälan till APAP

Den 15–19 januari 2016 samordnar Kulturrådet en svensk närvaro vid APAP i New York, världens största mässa för scenkonst. Genom en svensk delegation, seminarier och presentationer på och utanför mässan kommer Kulturrådet, i samverkan med Sveriges ambassad i Washington DC och svenska konsulatet i New York, att stärka svenska aktörers närvaro i New York. Välkommen med din anmälan till samordningen senast den 10 december.

Mer information och anmälan

Skapande skola-arbete i Växjö.

Skapande skola funkar för elever med funktionsnedsättning

Att arbeta med kultur ger mervärde för elever i behov av särskilt stöd. Personliga möten utan prestationskrav är en annan framgångsfaktor. Läs om hur sex skolor runt om i landet arbetar med Skapande skola tillsammans med elever med funktionsnedsättning.

Läs mer på Skapande skola-sidan

Foto: Karin Beate Nøsterud/Norden.org.

Kulturverksamheter
i vissa bostadsområden

Kulturrådet lämnade den 13 november en delredovisning till regeringen som handlar om kulturverksamheter i vissa bostadområden under en tre-årsperiod. Satsningen utgår från önskemål och behov från de boende och präglas av ett brett medborgarinflytande.

Läs mer om delredovisningen

Kulturrådet i Filmhuset, Stockholm.

Vill du jobba på Kulturrådet?

Kulturrådet söker en kommunikatör och en litteraturhandläggare till enheten för litteratur, läsande och kommunikation för ettåriga vikariat. Sista ansökningsdag är den 6 december.

Läs mer om tjänsterna

Sisters of Jam

Stöd till bild- och formkonst

Kulturrådet fördelar den här omgången stöd till tio aktörer inom bild- och formkonst. Nio av de tio riktar sig till barn och unga.
– Det är glädjande att se så många projekt där barn och unga får delta samt ta del av professionell konst och design, säger Anna Livén West, handläggare på Kulturrådet.

 

Läs mer om fördelningen

Vox Pacis

Stöd till samverkan med komponister

Kulturrådet fördelar idag stöd till 30 samverkansprojekt med komponister. Sammanlagt fördelas cirka 2,4 miljoner kronor den här omgången.
– Kulturrådet noterar en 30-procentig ökning av antalet ansökningar jämfört med motsvarande fördelning förra året, konstaterar Magnus Lemark, handläggare på Kulturrådet. Kvaliteten på ansökningarna är också generellt hög.

Läs mer om fördelningen

Varia2015

Kulturrådets stöd
till fri scenkonst

Kulturrådet fördelar medel till nationella och internationella projekt inom fri scenkonst. Söktrycket är fortsatt mycket högt. Från hela landet har det kommit 209 ansökningar om sammanlagt 56 miljoner kronor. I och med de beslut som nu presenteras fördelas 7,4 miljoner till 40 aktörer.

Läs mer om fördelningen

ONLINE-TJÄNSTEN STÄNGD
DEN 1 DECEMBER

Tisdag den 1 december är online-tjänsten för bildragsansökan och redovisning stängd för underhåll.

KULTURRÅDET I MEDIA

Kulturarvet måste bli tillgängligt för alla
30/11-15, 13:23
Arbetet för en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning har utvecklats de senaste åren. Fler aktörer är nu engagerade i att undanröja hinder, minska diskrimineringen och skapa möjligheter för fler att ta del av vår rika historia.
Källa: Handikappförbundens Startsida
Inget undgår genomlysning
30/11-15, 09:53
I dessa dagar är Landstinget Dalarnas finansiering av kultur och bildningsverksamheter mer angelägna än någonsin och de bidrar alla på olika sätt till kunskap, integration, gemenskap och glädje i en annars orolig värld.
Källa: Dalarnas Tidningar
Vladimir Oravsky: Svenskar i Sarajevo
29/11-15, 19:50
I Sarajevo organiserade man mellan 26 och 28 november ”Dani švedskog filma” dvs. ”Svensk film-dagar”. Gratis inträde. Svenska ambassaden skänkte 120 till bosniska översatta svenska boktitlar till biblioteket i Sarajevo.
Källa: Jmini.se
”Regeringen måste ta sitt ansvar”
25/11-15, 22:30
Sveriges 19 länsteatrar menar i ett uttalande att regeringen inte tar ansvar för kultursamverkansmodellen som infördes för några år sedan.
Källa: Landets Fria
Header logo