Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.
Illustration: Petter Lawenius.

En och en halv miljon kronor till fristäder

I årets andra fördelning till bidrag med fristadskonstnärer får nio olika projekt dela på 1 485 000 kronor. Bland de som beviljats har bidrag finns bland annat Uppsala kommuns projekt Nationell samordnare för Sveriges fristäder, Malmö stad för ICORN:s generalförsamling 2018 och Baltic Art Center som har ett projekt tillsammans med fristadskonstnären Fikret Atay.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Kulturrådets Nina Frid och Anna Ringberg med Valdemar Erling

Podd: nyfiken Jul!

Läsfrämjarna på Kulturrådet, Nina Frid och Anna Ringberg, pratar läsning, empati, biblioterapi och narrativ medicin med Valdemar Erling, överläkare och ordförande i svensk förening för narrativ medicin och bjuder på lästips inför julen.

Lyssna på podden 

Begränsningar av den fria konsten är ett samhällsproblem

Kulturen och konsten är en viktig del av yttrandefriheten och den konstnärliga friheten är därmed en grundläggande rättighet för varje individ och för samhället. Att säkerställa rättvisa villkor för alla konstnärer och kulturarbetare innebär också en nolltolerans mot sexuella trakasserier och därmed ett stärkande av jämställdheten i samhället. Det skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg och Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell. Idag släpps Unescos nya rapport "Reshaping cultural policies - advancing creativity for development".

Läs debattartikeln och ladda ned rapporten

Alice Bah Kuhnke. (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Tio kulturpolitiska steg efter #metoo

Kultursverige ska bli fritt från sexuella trakasserier. Det slog kulturminister Alice Bah Kuhnke fast på en pressträff i Rosenbad den 13 december. Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset – de tio första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo var temat.

Läs mer

Kulturbudgeten klubbad igenom av riksdagen

Nu är det beslutat - den generösa kulturbudgeten som regeringen föreslog tidigare under hösten har nu klubbats igenom. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid ska fördelas. 15,9 miljarder ur statens budget för 2018 går till detta område.

Läs mer

Oddjob, "Jazzoo"

Fyra miljoner till svenska musikutgivningar

Folkmusikduon Marin/Egeland, popgruppen The Embassy och tidig musik-ensemblen Ensemble Villancico är exempel på artister vars produktioner nu beviljats stöd. Kulturrådet fördelar vid årets andra ansökningsomgång drygt fyra miljoner i bidrag till 77 utgåvor på 66 musikbolag. Totalt inkom 305 ansökningar.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Utlåtande från Nordiska kulturfondens styrelse om sexuella trakasserier och övergrepp i kulturvärlden

Med anledning av #MeToo har Nordiska kulturfondens styrelse på sitt senaste möte den 24 november 2017 beslutat sig för att komma med ett gemensamt uttalande i frågan. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell, som är ledamot i Nordiska kulturfondens styrelse, har givetvis skrivit under uttalandet, som ni kan läsa i sin helhet här:

Länk till uttalandet på Nordisk kulturfonds hemsida

Tio miljoner kronor till kultur i förskolor

Kulturrådet fördelar drygt tio miljoner kronor till 75 bidragsmottagare för kulturinsatser i förskolan. Insatserna riktar sig till förskolans 4–5-åringar och knyter an till förskolans olika teman eller språkutvecklande arbete. Förskolor i områden där tillgången till kultur bedöms vara låg har prioriterats. Statsbidraget ska användas under vårterminen 2018.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Foto: Kari Jantzén

Kulturrådet får nytt uppdrag från regeringen: nationell översyn av kultur och hälsa

Regeringen uppdrar åt Kulturrådet att genomföra en översyn om hur det strategiska arbetet med att utveckla en ökad samverkan mellan kultur- och hälsoområdet bedrivs i samtliga län. En redovisning ska lämnas till Kulturdepartementet och Socialdepartementet senast 20 augusti 2018.

Läs mer och ladda ned regeringsbeslutet

Friande dom för chefer på kulturmyndigheter

Tingsrätten i Stockholm friar de fem myndighetschefer som åtalats för misstanke om tagande av muta. Det gäller fester som de två musikföreningarna FST och SKAP arrangerat. Även företrädarna för föreningarna frias.

Läs mer

Kulturrådet på Folk och Kultur!

7-10 februari 2018 hålls första upplagan av Folk och Kultur i Munktellstaden i Eskilstuna. Temat är kulturens roll som motor i ett hållbart samhällsbygge och Kulturrådet kommer att vara på plats för att prata om aktuella satsningar och uppdrag.

Läs mer om Kulturrådet på Folk och Kultur 2018

Kulturrådet föreslår: Mer cirkus på svenska scener

Nycirkusen är en vital konstform med stora konstnärliga värden och ett starkt publikintresse – men också betydande utmaningar. Kulturrådet lämnar idag en rapport till regeringen om den professionella samtida cirkusen i Sverige.

Läs mer och ladda ned rapporten

Foto: Komplexity Media.

23 Kreativa platser får stöd av Kulturrådet

För andra året fördelar Kulturrådet bidrag i satsningen Kreativa platser. Sammanlagt får 23 projekt över hela landet dela på cirka 32 miljoner kronor. Lyssna på oss, Kulturtåget, Ortens verklighet, Livet bitch och Stick ut! är några av de projekt som får bidrag. Kreativa platser är en del av det treåriga regeringsuppdraget Äga rum där även Statens konstråd ingår.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Sikås.

Två miljoner till bild- och formkonst i hela landet

Köttinspektionen i Uppsala, Sikås Art Center i Jämtland och Galleri Rostrum i Skåne. Det visar på tydlig geografisk spridning när Kulturrådet fördelar stöd den här ansökningsomgången. 14 projekt delar på närmare två miljoner kronor inom bild- och formkonst.

Läs mer och se bidragsfördelningen

Foto: Linda Söderberg

Se filmer från "Att överbrygga läsklyftor"-konferensen

Under rubriken "Att överbrygga läsklyftor" arrangerade Kulturrådet en metoddag om vuxnas läsande i Filmhuset i Stockholm. Programvärd var läsambassadören Johan Anderblad. Nu kan du se åtta filmer från konferensen, uppdelade efter de olika programpunkterna.

Se filmerna

En kort krönika om litterär kvalitet

I Kulturrådets serie krönikor från ordföranden i våra arbets- och referensgrupper har turen nu kommit till referensgruppen för stöd till svensk litteratur i översättning. Läs Niclas Hvals krönika om litterär kvalitet.

Läs krönikan

Uttalande från Kulturrådets styrelseordförande om sexuella trakasserier och övergrepp

Tidigare har vi publicerat ett uttalande från vår generaldirektör och styrelseordförande med anledning av #MeToo. Mot bakgrund av de senaste avslöjandena kommer här ett nytt uttalande från styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton om hur allvarligt vi på Kulturrådet ser på sexuella trakasserier och övergrepp inom svenskt kulturliv och hur det påverkar vår bidragsgivning.

Läs Ulrika Stuart Hamiltons uttalande

Vaz.

Turnéstöd till musikgrupper

Genreöverskridande Liliana Zavala Trio framträder i Argentina. Nutida konstmusikensemblen Curious Chamber Players gör ett gästspel i Japan. Singer/songwritern Alice Boman ger sig ut på en längre europaturné. Det är tre projekt som får stöd när Kulturrådet fördelar turnébidrag till musikgrupper. Totalt delar 32 aktörer på cirka 1,6 miljoner kronor.

Läs mer och se lista över bidragets fördelning

Foto: Anna von Brömssen

Bokstart sätter fart i hela landet

Kulturrådet har fördelat drygt 8,7 miljoner i bidrag till 12 projekt och 17 språknätverk inom Bokstart. Den nationella satsningen på små barns språkutveckling har nu spridit sig i hela landet. Utöver Västernorrland och Jämtland Härjedalen som redan arbetar med Bokstart, har bland annat Gotland, Skåne, Blekinge och Kronoberg prioriterats.

Läs mer och se bidragsfördelningen

Ulrika Stuart Hamilton och Staffan Forssell.

Kulturrådet om #metoo och jämställdhetsarbetet

De senaste veckorna har sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor uppmärksammats. Den stora mängden vittnesmål visar att det inte är enskilda händelser utan ett mönster, en struktur. Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell och styrelseordförande Ulrika Stuart Hamilton skriver här ett gemensamt uttalande i denna fråga.

Läs uttalandet

KULTURRÅDET I MEDIA

Läskickar Östergötland
15/12-17, 07:24
#Läsfrämjande lucköppning svaren finns på www.laskickar.se #kulturrådet
Källa: laskickar
Vill kartlägga litteraturexporten
15/12-17, 06:06
Larsson, chef för internationellt litteraturutbyte på Kulturrådet. Kulturrådet vill samla in siffror från branschen......
Källa: Svensk Bokhandel
Kulturtåg och bildningsresa när kulturhuset på Tjärna ängar får klirr i kassan
14/12-17, 18:02
Och nu har man fått 850 000 kronor från Kulturrådet för att satsa på Kulturtåget....
Källa: Avesta Tidning
Kuhnke sätter blåslampa på kultursektorn
13/12-17, 15:42
"Nolltolerans" Samtidigt får Kulturrådet i uppdrag att betona frågan om sexuella trakasserier...
Källa: Norrtelje Tidning
Header logo