Örebro länsteater. Foto: Kicki Nilsson.

Krönika: ”Det var det språket vi grälade på, skrattade på, levde på”

Mona Mörtlund, författare, skriver om att börja lägga pussel, försvenskningspolitikens konsekvenser och en grundläggande känsla av att existera. Mörtlund är den tredje oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturutövare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor.

Läs krönikan

Podd: Läsa, läka, leva

Läsambassadör Anne-Marie Körling samtalar med bibliotekarien och läsfrämjaren Nina Frid som skrivit en bok om biblioterapi. Om hur litteraturen kan hjälpa oss att bearbeta det vi bär på och öppna för samtal med andra. De tre stegen som är grunden i  biblioterapeutiskt läsande är identifikation, katharsis(rening) och insikt.

Ladda ned och lyssna på podden

Hagateatern i Köping medverkade på ATR-festivalen 2016 med Shakespeares pjäs Timon av Athen. Foto Mats Wenlöf

Bidrag till centrala amatörkulturorganisationer

Kulturrådet har fattat beslut om bidrag till centrala amatörkulturorganisationer. Totalt fördelades 11,1 miljoner kronor till 22 organisationer inom flera kulturområden. Bidrag fördelas till nationella medlemsorganisationer som samlar lokala föreningar och/eller grupper som bedriver verksamhet som fokuserar på det egna utövandet.

Läs mer om fördelningen

JONATHAN JOHANSSON OCH VAZ

31 miljoner kronor till musikarrangörer

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet. Dessutom fördelas 2,43 miljoner kronor i projektstöd till musikarrangörer. Totalt blir det över 31 miljoner kronor.

Läs mer om fördelningen

Gallery four

Kulturrådet fördelar medel inom bild- och formkonst

Kollektivverkstäder, konsthantverksgrupper, främjandeorganisationer och lokalhållande organisationer runtom i landet får nu stöd av Kulturrådet. Totalt fördelas drygt 29,7 miljoner kronor.

Läs mer om fördelningen

Nya ledamöter i Kulturrådets styrelse

Kulturrådet fick nyligen en ny styrelse. I styrelsen finns fyra helt nya ledamöter: Artisten Malena Ernman, verkställande direktören Kjell Englund, författaren och professorn Aris Fioretos samt högskolelektorn och forskaren Ann-Sofie Köping Olsson.

Läs mer om de nya styrelsemedlemmarna

Podd: Lättläst med starkt innehåll

Läsambassadör Anne-Marie Körling samtalar med författaren Annelie Drewsen om hur man på ett lättläst sätt får fler personer att känna sig hemma i litteraturen. Litteratur som handlar om att dela varandras erfarenheter.

Lyssna på Läs för livet, februari 2017

Omskah konsten att beröra

Läs Konsten att beröra

Nu kommer skriften Konsten att beröra, som handlar om hur konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper. Verksamma inom flera kulturområden delar med sig av sina erfarenheter från normkritiskt arbete, bland annat berättar Kanadas motsvarighet till Kulturrådet, Canada Council for the Arts, hur de arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv. Skriften och konferensen med samma namn, som hölls i december 2016, är producerade av Kulturrådet och Riksutställningar i samarbete.

Läs mer om skriften

Hej Ellen Wettmark!

Ellen Wettmark är Sveriges kulturråd i London sedan den 1 augusti 2013. Tidigare arbetade hon på Kulturrådet och var under sex år drivande när det gällde de internationella frågorna. Med anledning av att Southbank Centre i London nyss har sjösatt projektet ”Nordic matters” som ska bedrivas under hela 2017, en kreativ och mångfacetterad lansering av konst och kultur från de nordiska länderna, hörde vi av oss till Ellen för att kolla läget.

Läs intervjun

Pengar till läsfrämjande under skollov

Varje år fördelar Kulturrådet pengar till regional kulturverksamhet. Regeringen beslutade inför 2017 att en del av dessa pengar också kan användas till läsfrämjande aktiviteter som är kopplade till skolloven. Det nya bidraget söks under samma period som för utvecklingsbidraget till regional kulturverksamhet. Under våren 2017 är ansökningsperioden 23 februari – 23 mars.

Läs mer om bidraget

Manegen.

Bidrag till centrumbildningar och alliansverksamhet

Kulturrådet har fördelat bidrag till centrumbildningar och alliansverksamhet för 2017 års verksamhet. Bidragen riktar sig till stödjande strukturer för att stärka möjligheten till anställning och/eller uppdrag för konstnärer och kulturutövare.

Läs mer om fördelningen

Krönika: "Genom boken kan du vara vem som helst”

Marcus-Gunnar Pettersson, illustratör, skriver om normkritik, rädslan för att göra fel och berättandets möjligheter. Pettersson är den andra oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturutövare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor.

Läs krönikan

The non existent Center

Extra tillskott till kultur i 13 regioner

Kulturrådets styrelse har idag fattat beslut om nära 1,3 miljarder kronor i stöd till regional kulturverksamhet. I år har kultursamverkansmodellen fått en förstärkning med 30 miljoner kronor. Kulturrådet använder tillskottet till att göra prioriteringar – 13 län får ökat stöd utöver generell uppräkning.

Läs mer om fördelningen

Kulturrådet på APAP - intervju med Carl Mossfeldt

Den stora scenkonstmässan APAP|NYC äger i år rum 6-10 januari. Kulturrådet deltar i två programpunkter: "The arts and communities in crisis" och "Arts happen in creative places: Global approaches in cultural policy and community initiatives". Det sistnämnda är ett seminarium som modereras av Carl Mossfeldt, som du här kan läsa en intervju med.

Läs intervjun

Krönika: "Vad är det för mångfald ni snackar om?"

Lisa Marainen, psykologstudent, skriver om smärta, den urbana normen och varför det inte finns ett enkelt svar på frågan om vad en same är. Marainen är den första oberoende krönikören i Kulturrådets serie Gränsländer där kulturutövare från de nationella minoriteterna (judar, romer, det samiska folket, sverigefinnar och tornedalingar) skriver om olika konstnärliga uttryck och frågor. Marainen är en av pristagarna i den samiska skribent- och författarföreningen Bágos skrivartävling Giellamiella 2016.

Läs krönikan

KULTURRÅDET I MEDIA

Starkt kritik mot ny gruppnorm i kulturskolan
23/02-17, 11:40
"Utgår från att alla fungerar bra i grupp", säger musikern Malena Ernman.
Källa: Sveriges Radio
Kritik mot gruppnorm i Kulturskoleutredningen
23/02-17, 07:00
Den kommunala kulturskolans undervisning ska främst ske i grupp. Det föreslår kulturskoleutredningen som tagit fram en nationell strategi...
Källa: Sveriges Radio
Motalabor mer digitalt kunniga
23/02-17, 06:00
MOTALA. Bildningsnämnden i Motala har beslutat att starta ett treårigt projekt på Motala bibliotek som ska öka de digitala kunskaperna...
Källa: Lokaltidningen.se
DN Debatt. ”Regeringens granskning av myndigheter behöver stärkas”
22/02-17, 21:24
Med decentraliseringstanken i New Public Management som grund har ansvar överförts från regeringen till myndigheterna. Vilket ökat behovet...
Källa: DN.se
Header logo