Skånes dansteater. Foto: Malin Arnesson.
Iraqi Bodies. Foto: Anmar Taha.

Många scenkonstturnéer får stöd av Kulturrådet i höst

Kulturrådet satsar på ovanligt många internationella turnéer under hösten. Sammantaget ger det maximal spridning av svensk scenkonst runtom i världen. Inte mindre än 24 turnéer inom olika genrer delar på drygt 1,7 miljoner kronor. I år finns ökade medel i budgeten för det fria konstlivet, exempelvis scenkonsten.

Läs mer om höstens scenkonstsatsning här

Bild på Norra Latin med regnbågsflagga. Foto: Anna Bosdotter Nilsson

Se filmerna från konferensen Inkluderande ledarskap i praktiken

Vad innebär ett inkluderande ledarskap och vad betyder ett hbtq-perspektiv för ledningen av verksamheten? Det var frågor som diskuterades under en konferens med 300 chefer och strateger på Norra Latin i Stockholm den 16 oktober

Läs mer om konferensen och se filmerna från förmiddagens plenum här.

Teater Sagohuset, föreställningen Krakel Spektakel. Foto: Emmalisa Pauly.

Nytt stöd till kultur för barn och unga

I somras fick vi i uppdrag av regeringen att fördela tio miljoner kronor till kultur för barn och unga under året. Syftet med bidraget är att främja barns och ungas möjligheter att ta del av konst och kultur av hög kvalitet i hela landet, att stimulera möjligheterna till eget skapande, och nå breda och nya målgrupper i hela landet.

Läs mer om nya bidraget Stöd till kultur för barn och unga här

Foto: ALMA

Här är årets nominerade till ALMA-priset

246 kandidater från 64 länder är nominerade till Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne 2019. Det presenterades av juryns ordförande Boel Westin på bokmässan i Frankfurt igår kväll.

Se listan över alla kandidater som är nominerade till ALMA-priset 2019

Barn- och ungdomsbokskatalogen 2018/2019

Lagom till höstlovet (vecka 44) kommer årets barn- och ungdomsbokskatalog. Där presenteras ett urval – cirka 215 titlar – av nya böcker och serier ur årets utgivning. Katalogen rymmer läsning för de riktigt små barnen till ungdomar och unga vuxna liksom böcker på andra språk än svenska. Under lustfyllda former skapas magiska möten mellan läsarna och böckerna. Därtill rymmer katalogen ett inspirerande redaktionellt material.

Läs mer och beställ katalogen redan idag!

Kulturrådets synpunkter på förslaget till nationell biblioteksstrategi

Vi har i dagarna lämnat synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi som Kungliga biblioteket står bakom. Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi är namnet på utkastet. Kulturrådet lyfter bland annat fram bibliotekets roll i samhället för läsning och läsfrämjande.

Läs mer

Danscentrum Syd. Memory Wax, Possible Impossible. Foto: Miguel Azcue.

Årets ansökningsomgång för centrumbildningar

Idag öppnar årets ansökningsomgång för centrumbildningar, det vill säga medlemsbaserade organisationer som arbetar nationellt inom olika konstområden. Bidraget ska gynna medlemmars villkor och stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Medlemmar som deltar i insatserna ska uppfylla Arbetsförmedlingen Kultur Medias krav på professionalitet.

Läs mer om centrumbildningar här

ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson på Bokmässan. Foto: Anna von Brömssen

Bokmässan 2018 – en tillbakablick

ALMA-pristagaren Jacqueline Woodson var på plats i Göteborg och invigde bokmässan förra veckan. Under mässan höll vi flera spännande storseminarier. Läsambassadören Johan Anderblad och våra handläggare var på plats i vår gula nya monter under hela mässan.

Läs sammanfattningen av våra aktiviteter på Bokmässan här

Svar på betänkandet Konstnär – oavsett villkor

Svar på betänkandet Konstnär – oavsett villkor

Ett samordningssekretariat för digitalisering, konstområdena i kultursamverkansmodellen och konstnärliga produktionshus för ungdomar. Det är några av de förslag Kulturrådet kommenterar i remissvaret till betänkandet Konstnär – oavsett villkor?

Läs mer om remissvaret här

Bild från föreställningen Vi är romer på Göteborgs stadsteater.Foto: Kristin Nylander

Sök bidrag för nationella minoriteters kulturverksamhet

Nu öppnar ansökningsomgången för samiska och övriga nationella minoriteters kulturaktörer som vill stärka, utveckla eller synliggöra den egna kulturen och kulturarvet. Du kan söka projektbidrag för både stora och små tidsbegränsade projekt eller verksamhetsbidrag för kontinuerlig professionell kulturverksamhet som möter en publik. Romska kulturaktörer kan också söka Bidrag till romsk kultur för samarbetsprojekt med andra kulturaktörer. Sista ansökningsdag är den 25 oktober.

Läs mer om bidragen och hur du söker

Vi åker till Sydkorea för PAMS 2018

PAMS eller Performing Arts Market in Seoul är en årlig konferens med syfte att främja koreansk scenkonst och bygga internationella nätverk inom scenkonstområdet. Sedan 2012, samordnar vi den svenska närvaron på PAMS i Seoul mellan den 7–12 oktober.

Läs mer om PAMS 2018 här

Not Quite. Foto: Karl Hallberg.

Nu öppnar vi ansökningsomgången för konsthantverk

Vi fördelar en gång om året verksamhetsbidrag till fria aktörer inom konsthantverk. Du som söker ska vara en professionell aktör; exempelvis ett konsthantverkskooperativ eller en grupp yrkesverksamma konsthantverkare som bedriver verksamhet i Sverige. Du kan söka stöd för utåtriktad verksamhet som exempelvis utställningar, programverksamhet och kunskapsspridning om konsthantverk. I år finns ökade medel för att höja ersättningsnivåerna för konstnärerna.

Läs mer och ansök här

Barytonhorn. Foto: Scott D. Turner

Nu gäller nya riktlinjer för bidrag till musikarrangörer

Sedan juni 2018 gäller nya riktlinjer för de som söker verksamhetsbidrag eller projektbidrag till musikarrangörer. Bland annat blir det nu även möjligt för enskilda näringsidkare med F-skattsedel att söka verksamhetsbidrag. Årets ansökningsomgång startar den 18 september och är öppen fram till den 16 oktober.

Läs mer om de nya riktlinjerna

Bildomslag: Dans för Hälsa – en forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos ungdomar. Fotograf Magnus Westerborn

Nationell översyn av kultur och hälsa

Den 17 september skickade vi en rapport om området kultur och hälsa till regeringen. I vår översyn ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Läs mer om rapporten här

Foto: Susanne Kronholm

Nya regler för kulturskolebidraget

Nu har regeringen beslutat om nya regler för kulturskolebidraget som Kulturrådet betalar ut genom sitt nya Kulturskolecentrum. Bättre tillgänglighet och höjd kvalitet är ledorden för den nya förordningen.

Läs mer om de nya reglerna

Bokstart – en bra start för språket

Bristande läsförmåga är ett växande problem i Sverige. Sedan 2014 har vi drivit projektet Bokstart där bibliotek och barnhälsovård tar ett gemensamt grepp för att vända trenden. Nu släpps en rapport med resultat från de första tre åren.

Läs mer om rapporten här

Illustration Helena Shutrick.

Video från Konstnärlig frihet inom ramen för kulturpolitiken

Den 6 september arrangerade Konstnärsnämnden och vi en konferens i Filmhuset i Stockholm som handlade om konstnärlig frihet, kulturpolitik och uppföljning av #metoo. Du som missade direktsändningen på våra sociala medier får nu möjlighet att titta på klippen i efterhand. Dessutom finns även undertexter till samtliga klipp!

Läs mer om konferensen och se videoklipp med undertext här

Meänfestivaali, Pajala.

Kulturrådet ska stärka kultursatsning i glesbygd

Den 30 augusti, fick Kulturrådet ett nytt regeringsuppdrag som handlar om att förbereda satsningar på att stärka kulturverksamheter i glesbygden. Under perioden 2019–2020 ska några pilotprojekt dra igång. Erfarenheter från projekten ska sedan spridas till berörda aktörer i hela landet.

Läs mer om satsningen här

Header logo