Queering Sápmi. Foto: Sara Lindquist.

99 miljoner kronor till Sveriges kulturskolor

Kulturskolecentrum är Kulturrådets nya resurscentrum för kulturskolor och nu delar vi ut bidrag till 217 kommuner runtom i Sverige. - Det finns en bred enighet bakom de nationella satsningarna på kulturskolorna, det har länge efterfrågats inte minst av kulturskolorna själva. Vi vet att inte alla barn har haft möjlighet att delta i kulturskolornas verksamhet och därför känns det glädjande att vi är med och skapar möjligheter för fler barn och unga att ta del av kulturskolorna på lika villkor, säger Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet.

Läs mer om kulturskolebidraget

Malmö Dockteater. Foto: Elin Aldén.

Dockteater och cirkus på frammarsch inom scenkonsten

Kulturrådet fördelar nu 90 miljoner kronor i bidrag till aktörer inom teater, opera, cirkus, dans, performance och övriga uttryck. Scenkonsten expanderar och en mångfald av konstnärliga uttrycksformer tar plats som exempelvis dockteater och cirkus.

Läs mer om fördelningen

Foto: Susanne Kronholm.

Stärkta bibliotek i hela landet

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor. Bland annat ska Malmö stad skapa ett bibliotek utan hinder med satsning på teknik och kompetensutveckling i frågor som rör funktionshinder, Jokkmokk tar fram en arbetsmodell för läsfrämjande för små barn, Vingåker anställer en uppsökande landsbygdsbibliotekarie och Motala satsar på digital delaktighet.

Läs mer om fördelningen

Musikens makt. Foto: Anna Hörnell

Musikarrangörer får 3,3 miljoner kronor i projektbidrag

Kulturrådet har fördelat 3,3 miljoner kronor till 36 olika nyskapande projekt som drivs av svenska musikarrangörer och innefattar konsertserier, musikfestivaler och främjande insatser av arrangörsledet.

Läs mer om fördelningen

Bild på loggan för Music Moves Europe

Utlysningar om stöd: Music Moves Europe

Nu har EU-kommissionen fyra utlysningar för musiksektorn i Europa inom den nya satsningen Music Moves Europe. Det var i slutet av förra året som Europaparlamentet fattade beslut om den pilotsatsning, en så kallad Preparatory Action, som nu lanseras. 

Läs mer om satsningen

Thundermother. Foto: Owe Lingvall.

31 musikgrupper åker på turné med stöd av Kulturrådet

Kulturrådet fördelar idag, den 12 juni, drygt 1,2 miljoner kronor till musikgrupper som åker på turnéer runtom i landet och utomlands. Europa. Asien och USA är några destinationer. Totalt delar 31 musikgrupper på summan.

Läs mer om fördelningen

Biblioteksstöd: Bråttompåsar, moppebibliotek och bokcyklar

240 av Sveriges kommuner få nu dela på drygt 23,5 miljoner kronor i inköpsstöd till folk-och skolbibliotek inför nästa år. I alla kommuner finns samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård, förskola och skola.

Läs mer om inköpsstöd

Vi ses på Järvaveckan!

9-17 juni pågår Järvaveckan på Järvafältet i Stockholm. Kulturrådet är på plats med två intressanta programpunkter - ett seminarium om kulturskolors möjlighet att skapa delaktighet och ett med frågeställningen: Kan projekt leda till långsiktig förändring?

Läs mer om Kulturrådet på Järvaveckan

Bild från Cirkus I love You – en familjeföreställning med akrobatik och livemusik. Foto: Minja Kaukoniemi

Fördubblat stöd till internationella turnéer och gästspel

Femton aktörer får stöd av Kulturrådet för turné och gästspel utomlands. Tre får stöd för internationellt gästspel i Sverige. Vi fördelar dubbelt så mycket stöd den här bidragsomgången till yrkesverksamma fria scenkonstnärer jämfört med förra gången. Sammanlagt delar 18 aktörer på drygt 1,2 miljoner kronor.

Läs mer om fördelningen

Jacqueline Woodson. Foto: Stefan Tell

Jacqueline Woodson till Bokmässan

I måndags tog Jacqueline Woodson emot Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne och samtidigt landade översättningen av hennes bok Brun flicka drömmer i de svenska bokhandlarna. I september gästar hon Bokmässan i Göteborg.

Läs mer om Jacqueline Woodson på Bokmässan

 Riot Grrrl Sessions, foto: Anna Ledin Wirén.

Fem miljoner kronor till svenska musikutgivningar

Per Egland & sexårskören, violinduon Duo Gelland och gruppen WAO är exempel på artister vars produktioner nu får stöd. Kulturrådet fördelar den här omgången drygt fem miljoner kronor i bidrag till 90 utgåvor på 85 bolag. Totalt kom det in 346 ansökningar till årets första fördelning.

Läs mer om fördelningen

Foto av barnhänder som håller bok

Kulturrådet satsar på läsning i förskolan

Vi har fått regeringens uppdrag att satsa på läsfrämjande i förskolan. Tanken är att skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar. Satsningen är på 50 miljoner kronor och pågår under resten av året.

Läs mer om satsningen

Nytt förslag: Så kan Kreativa Europa bli 2021-2027

EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag till budget och upplägg för Kreativa Europa under nästa programperiod, 2021-2027. Enligt förslaget ska Kreativa Europa fortsätta vara ett fristående program med en budget på drygt 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 19 miljarder kronor, för hela programperioden. Det innebär en höjning med cirka 4,1 miljarder kronor jämfört med nuvarande period.

Läs mer om programförslaget

Header logo