Bildspel kan ej skapas, bild visas istället.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Barn som testar arkitektur. Foto: Scanpix.

Artikelserie om integrationsprojekt

Nu inleder Kulturrådet en artikelserie om integrationsprojekt på skolor runt om i landet. Under våren 2016 berättar vi löpande om Skapande skola-projekt som har nyanlända i fokus.

Läs mer om artikelserien

Händer. Foto: BM Järnström Lindell.

Många nyanlända får del av Skapande skola

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till professionell kulturverksamhet i skolan. I år omfattar ansökningarna 879 000 elever, en ökning med cirka sju procent jämfört med förra året. Många nyanlända får ta del av Skapande skola och de flesta skolhuvudmän har ett integrationsperspektiv i sina ansökningar.

Läs mer om fördelningen

Big Winds föreställning Knack Knack

Cirkus och dans till förskolebarn i Västerbotten

Alla barn mellan tre och fem år i Robertsfors får i veckan se en föreställning med kompani Giraff. Kompaniet består av två cirkusartister från Stockholm. Nästa vecka får samma åldersgrupp i Vilhelmina uppleva kultur. Barnen får se en färgstark dansföreställning av den professionella gruppen Big Wind från Göteborg. En vecka senare är Big Wind i Dorotea.

Läs mer om förskolesatsningen

1766 års tryckfrihetsförordning fotograferad på Riksdagsbiblioteket. Foto: Fredrik Funck.

Tryckfriheten 250 år – fira också i skolan

Den svenska tryckfriheten fyller 250 år den 2 december 2016. Jubileet fäster uppmärksamhet på syftet med medier och it också i skolan. Det handlar om att utveckla ungas mediekunnande och lärande, men också om att stärka medborgarskap och demokrati. Yttrandefrihet har ingen åldersgräns. Om detta skriver Klas Viklund, frilansskribent, i en artikel i tidskriften DIU – Datorn i Utbildningen.

Läs Klas Viklunds artikel

Minna Krook Dans

Cirkus och dans till barnen i Pajala, Älvsbyn och Boden

Alla barn mellan tre och fem år i fem kommuner i Norrbotten ska under året få uppleva scenkonst. Det blir professionell teater-, dans-, musik- eller cirkusföreställning på den egna förskolan eller i någon annan lokal i kommunen. Pajala, Älvsbyn och Boden får besök redan den här veckan.

Läs mer om förskolesatsningen

Fortbildningskurs om estetiska lärprocesser på Linnéuniversitetet

Är du intresserad av att utveckla kreativa möten mellan skola och kultur? Linnéuniversitetet i Kalmar startar hösten 2016 en universitetskurs på kvartsfart för exempelvis lärare, konstnärer, kulturarbetare och konsulenter.

Läs mer om kursen

Bild av rapporten Fördjupad utvärdering av statsbidraget Skapande skola

Ny utvärdering av Skapande skola

Kommunerna har inte minskat sina resurser till kultur för barn och unga eller kultur i skolan sedan Skapande skola infördes, visar en ny utvärdering. Forskarna Katja Lindqvist och Roger Blomgren, verksamma vid Lunds universitet respektive Högskolan i Borås, har gjort utvärderingen på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys.

Läs mer om studien

Superhjältar, Bror Hjorths Hus.

401 ansökningar inkomna om Skapande skola

Nu har ansökningstiden för Skapande skola-bidrag 2016/2017 gått ut. Vi tar inte emot fler ansökningar. Beslut om bidragen fattas i april 2016.

Läs mer om bidragsomgången

Skapande skola-arbete i Växjö.

Skapande skola funkar för elever med funktionsnedsättning

Att arbeta med kultur ger mervärde för elever i behov av särskilt stöd. Personliga möten utan prestationskrav är en annan framgångsfaktor. Läs om hur sex skolor runt om i landet arbetar med Skapande skola tillsammans med elever med funktionsnedsättning.

Läs reportagen och tips på fördjupningsmaterial

Kunskapsöversikt om elevinflytande

Skolverket har gjort en kunskapsöversikt som lyfter fram forskning om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

Läs mer och ladda ned kunskapsöversikten

Femmorna på Bredsands skola i Sundsvall tillsammans med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark.

Femteklassare skriver deckare

Vid tre tillfällen har eleverna i Bredsands skola i Sundsvall haft skrivarskola med författarna Annica Wennström och Eva Swedenmark. Resultatet blev boken ”Högt tempo”, en berättelse som utspelas i närheten av skolan. 

Läs mer i projektbanken

Öka elevernas inflytande
inom Skapande skola

Syftet med bidraget Skapande skola är att öka de professionella kulturaktiviteterna i skolan för och med elever. Ett villkor är att eleverna får möjlighet att påverka insatserna. Här hittar du lärande exempel och inspirerande material att ta del av i arbetet.

Läs mer om elevinflytande

Eleverna skulpterar eken till sitt- och klätterplatser.

Träkonst och återvinning
i Skapande skola-projekt

På Hjortsjöskolan i Vaggeryd skapar eleverna konst och återvinner en 172 år gammal ek. Tillsammans med träskulptören Ulf Celén och museipedagogen Elin Ljungkvist lär de sig historia, konst och återvinning.

Läs mer om satsningen i projektbanken

Med rätt att inspireras

Kultur i Skåne har gjort ett inspirationsmaterial för hur man med hjälp av konst och kultur kan främja kreativa och innovativa arbetsprocesser i skolan.

Läs mer och hitta inspiration

Stödmaterial ska stärka
HBTQ-ungdomar i skolan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram stödmaterialet Öppna skolan! tillsammans med en redovisning av insatser för att ge skolpersonal redskap att skapa bättre skolmiljöer för hbtq-ungdomar.

Läs mer om materialet

Header logo